Information

Om Tingkaer.dk

Alex TingkærTingkaer.dk fungerer som et kombineret webhotel og webbureau, og kan varetage enhver web eller multimedie relateret opgave, samt andre grafiske opgaver f.eks. DTP eller tryk. Jeg ser mig selv som en seriøs og troværdig samarbejdspartner, der leverer et gennemarbejdet produkt hver gang.
Mit mål er at skabe en rød tråd mellem kundens virksomhed og website, så produktet fremstår synligt og afspejler firmaets værdier.
Det er vigtigt for markedsføringen at gennemføre brandet fra firmaet på hjemmesiden, således at det giver en sammenhængende eksponering.

 

Abonnement

Webhotel abonnementet er gældende i 12 måneder.
Opsigelse skal ske skriftligt 3 måneder før udløb af webhotel. Udløbsdato for webhotel vil fremgå af faktura.
Tingkaer.dk forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside samt fakturere webhotel, såfremt materiale ikke er fremsendt senest 60 dage efter godkendelse af denne bekræftelse. Kunden kan med 3 måneders varsel inden udløb opsige en bestående aftale. Sker dette ikke, gælder aftalen automatisk for endnu en periode.

Tingkaer.dk kan med 30 dages varsel opsige en aftale. Et eventuelt resterende beløb af en forudbetalt periode, vil blive refunderet. Dog kan Tingkaer.dk ved brud på forretningsbetingelserne ophæve den indgåede aftale uden opsigelse. I sådanne tilfælde er Tingkaer.dk ikke berettiget til at tilbagebetale en eventuelt forudbetalt periode.

Ved manglende betaling i slutningen af en betalingsperiode, forbeholder Tingkaer.dk sig ret til at lukke for adgang til webhotellet, indtil det skyldige beløb er betalt. For åbning af webhotel igen, opkræves der et gebyr på 200 kroner. Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling vil der blive beregnet renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen.
Der opkræves et gebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse. Der afsendes 2 rykkere med minimum 8 dages mellemrum.

Tingkaer.dk forbeholder sig ret til at overgive restancen til 3. part i forbindelse med inkasso.
Abonnentens webhotel vil automatisk blive lukket efter 3. rykker.

 

99,9% oppetid!

Tingkaer.dk garanterer 99,9% oppetid på webhotel. Alle serverne står i et nedkølet, brandsikret rum. 
Der er desuden installeret en generator til reservestrøm i tilfælde af strømsvigt.

Dagligt backup!
Der tages et dagligt backup af alle data, som giver mulighed for genoprettelse af data.

Kompensation
Skulle der alligevel ske et svigt i form af hardwarefejl eller hackerangreb, vil disse selvfølgelig blive løst hurtigst muligt.

Skulle der ske andre svigt, i form af software fejl eller lign. vil der blive ydet kompensation.
Der ydes kun kompensation ved nedetid på mere end 24 timer.
Mulighed for kompensationen vurderes individuelt og udmåles på baggrund af omstændighederne.

Backup

Der tages daglig backup af alle data. Genoprettelse af data på kundens forespørgsel faktureres kr 299,- excl. moms.

 

Ansvarsfraskrivelse - tab af data

Tingkaer.dk er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser på Tingkaer.dk hardware.

Tingkaer.dk er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Tingkaer.dk software.

Ligeledes fraskriver Tingkaer.dk sig ansvaret for tab eller skade grundet afbrydelser eller forstyrrelser på hardware hos Tingkaer.dk`s leverandører.

Redelegering

Tingkaer.dk fraskriver sig ansvaret for tab af data eller skade som følge af redelegering af domæne, ifb. med en produktion hos Tingkaer.dk. Dette gælder iøvrigt også hvis kunden har egen mailserver.

Force Majeure

Tingkaer.dk fraskriver sig ansvaret for tab eller skade som følge af force majeure forhold.

 
Tingkaer.dk RSS - Nyheder
tingkaer.dk
v/ Alex Tingkær
Øster Voldgade 30, st. th.
1350 København K
web: www.tingkaer.dk
email: alex@tingkaer.dk
cvr: 2901 7484
konto: 3121 3138916596